Nowy magazyn w zakładzie Salez

Międzynarodowa reputacja i powiązania regionalne

Korzystnie rozwijająca się działalność budowlana w sektorze infrastruktury również zwiększyła popyt na nasze produkty do ochrony kabli i kształtki kanałowe. Krajowe i międzynarodowe projekty na dużą skalę, takie jak oś energetyczna północ-południe w Niemczech, wymagają odpowiedniego osprzętu wykonanego z HDPE oraz rur o większych średnicach (40 cm i więcej). Jako firma sprawnie reagująca na zmiany na rynku, zainwestowaliśmy ostatnio w rozbudowę parku maszynowego (wtryskarka Demag 650 ton).

Dzięki kolejnej inwestycji w nowy magazyn podkreślamy nasze zaangażowanie w zapewnienie ciągłych i niezawodnych dostaw dla naszych cennych klientów, a także nasze regionalne powiązania. W połowie marca odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali o powierzchni 560 m2 i wysokości 9 metrów. Za realizację odpowiedzialne są lokalne firmy partnerskie Marty Bau Sennwald, Elmar Eugster Schlosserei i Kolb-Elektro AG.

Back
Dyrektor zarządzający Mario Elkuch rozszerza