elkuch® ingenjörsvetenskap

FRÅN KONCEPTET TILL PRODUKTIONSSTARTEN.

I samarbete med våra designers och verktygsmakare planerar, stödjer och förverkligar vi din formsprutningsprodukt från början: från design till teknik, verktygstillverkning och fram till slutfasen. Som den tredje familjegenerationen är vi helt dedikerade till produktion av innovativa lösningar, och vi producerar kundspecifika såväl som våra egna produkter. Därför har vi byggt upp en hel del know-how.

20 TILL 5000 GRAM.

Oavsett om det är tillbehör inom byggmaterial, fixeringsplattor inom tandläkarområdet för tandtekniker eller komponenter för produktion av värmare eller pannor - med glädje i detaljer, bryr vi oss om varje enskild produkt mellan 20 och 5000 gram. Vi bearbetar alla typer av termoplaster. Vår maskinpark, uppgraderad 2021: Således kan vi också producera storskaliga delar med en enhetsvikt på upp till 5.5 kg och en tryckkraft på 500 ton.

60 ÅRS ERFARENHET.

Franz Elkuch AG är ett familjeägt Liechtenstein-schweiziskt företag, har vi utvecklat, planerat och producerat i mer än 55 år. Vi är erkända som en innovativ partner för ndw utveckling och som pålitlig leverantör. Testa oss och kom in med din förfrågan.

Kontakta oss via e-post  eller  telefon för mer information.